روش اجرایی صحیح برای تمیزکردن سطوح آلوده به خون در مراکز بهداشتی و درمانی

نکات کلیدی توصیه شده جهت کنترل و پیشگیری از عفونت در حین تزریقات

راهنمای ضدعفونی و استریل زاسيون در مراکز درمانی (Guideline for Disinfection and Sterilization in Healthcare Facilities, 2008)

راهنمای سازمانی جهانی بهداشت در خصوص بهداشت دست (WHO Guidelines on Hand Hygiene in Health Care)

۵ تا ۸ میلیون انسان در سال می توانند به زندگی ادامه دهند اگر پزشکان، پرستارها و دیگر کادر درمانی بهداشت دست را رعایت نمایند!!!

۱۲ می مطابق با ۲۲ اردیبهشت روز جهانی پرستار مبارک باد

دانلود کاتالوگ محصولات بیمارستانی میکروزد

دانلود بروشور محصولات دندانپزشکی میکروزد

کنترل آلودگی میکروبی در فصول سرد سال