اسلایدی که توسط آقای دکتر سالاری در کارگاه میکروزد کنگره کنترل عفونت تدریس شد برای استفاده شما عزیزان در غالب ۷ فایل جهت دانلود در زیر آمده است.