آموزش پرسنل بیمارستان نیمه شعبان ساری توسط آقای دکتر سالاری در بخش های ICU ،CSR، زنان و زایمان و اتاق عمل انجام گرفت. در بخش ICU آموزش‌های مرتبط با مراقبت‌های ویژه بیمار آموزش داده شد و نحوه شستشو و ضدعفونی‌کردن ابزار (لارنگوسکوپ، بطری ساکشن) در استفاده از محلول اولترا داده شد.

در بخش زنان و زایمان ابتدا نحوه ضدعفونی‌کردن زخم و تعویض باند از زخم محل سزارین بررسی گردید و همچنین به بررسی نحوه شستشو و ضدعفونی‌کردن وسایل (ست پانسمان) با محلول آی دی ماکس، نحوه فرچه کشی و آبکشی و انتقال آن به بخش سی اس آر را مورد بررسی و آموزش قرار دادند.
در بخش CSR نحوه تحویل گرفتن ابزار از بخش‌ها مورد آموزش قرار گرفت و برای آن‌ها شستشو و فرچه کشی و غوطه وری برای ضدعفونی وسایل مورد آموزش قرار گرفت و در تمام موارد ایمنی فردی تذکر داده شد همچنین در خصوص هواکش و ظرف غوطه وری نیز توضیحات کامل داده شد.
آخرین بخشی که مورد آموزش قرار گرفت، اتاق عمل بود که نحوه شستشو و ضدعفونی‌کردن لارنگوسکوپ، آمبوبگ مورد آموزش قرار گرفت .