سمینار آشنایی با اصول و مبانی پیشگیری و کنترل عفونت در بیمارستان با روش طرح سناریوهای بالینی با امتیاز باز آموزی و تدریس جناب آقای دکتر سالاری و با حضور ۱۷۵ نفر از مسئولین کنترل عفونت بیمارستان‌های بوشهر، برازجان و کنگان، مسئولین بهداشت محیط، تکنسین های اتاق عمل، پرستارها، مدیریت محترم بیمارستان سلمان فارسی جناب آقای مهندس بارگاهی، مدیریت محترم بیمارستان خاتم الانبیاء بوشهر جناب آقای دکتر زینی وند در سالن اندیشه بیمارستان سلمان فارسی برگزار شد.