سمینار آشنایی با اصول و مبانی پیشگیری و کنترل عفونت در بیمارستان با روش طرح سناریوهای بالینی با امتیاز بازآموزی و تدریس جناب آقای دکتر سالاری و با حضور ۵۰ نفر از مسئولین کنترل عفونت بیمارستان‌های کهنوج، قلعه گنج، رودبار جنوب و منوجان، مسئولین بهداشت محیط، تکنسین‌های اتاق عمل، سرپرستارها ، مدیریت محترم بیمارستان ۱۲ فروردین کهنوج جناب آقای دکتر مدانلو، در تاریخ یکم آذر ماه سال ۹۷ در سالن همایش مرکز بهداشت کهنوج برگزار گردید.