برگزاری سمینار آشنایی با اصول و مبانی پیشگیری و کنترل عفونت در بیمارستان با روش طرح سناریوهای بالینی با امتیاز بازآموزی و تدریس جناب آقای دکتر سالاری و با حضور ۶۰ نفر از مسئولین کنترل عفونت بیمارستان‌های جیرفت، مسئولین بهداشت محیط، تکنسین های اتاق عمل، سرپرستارها، مدیریت محترم بیمارستان آیت الله کاشانی جناب آقای دکتر غزنوی، در تاریخ ۳۰ آبان ماه سال ۹۷ در سالن ابن سینا بیمارستان امام خمینی جیرفت برگزار گردید.