تاثیر محیط بیمارستانی بر گسترش HAI
میکروارگانیسم های پاتوژن (بیماری زا) در محیط بیمارستانی از راه دست، سطوح، تجهیزات پزشکی و وسایل آلوده پیرامون بیمار از فردی به فرد دیگر سرایت می کنند. شواهد پژوهشی نشان دهنده ارتباط مستقیم بین کاهش سطح بهداشتی محیط و ابتلا به عفونت های بیمارستانی است. در مطالعه Cheng et al. در سال 2013 ارتباط مستقیمی بین آلودگی محیط به MRSA و میزان ابتلا به عفونت های بیمارستانی به دست آمده است. در مطالعه Dress et al. مشخص شد که آلودگی با VRE در یکی از اتاق های بیمارستان به علت مبتلا بودن بیمار قبلی با باکتری مقاوم به ضدعفونی کننده بوده است. فرایندهای پاکسازی و ضدعفونی ناکارآمد عامل اصلی ابتلای بیماران تازه پذیرش شده بوده است. در مقاله ای که در سال 2009 در مجله BMC Med چاپ شد تاثیر چندین نوع ضدعفونی کننده بر کاهش میزان MRSA ارزیابی شد و در این مطالعه مشخص شد که کیفیت اثر ضدعفونی کننده ها تاثیر قابل ملاحظه ای در پیشگیری از ابتلا به عفونت های مقاوم به دارو دارد. همچنین مشخص شده است که انتقال بیمارستانی نوروویروس، کلستریدیوم دیفیسیل و آسینتوباکتر با آلودگی سطوح بیمارستانی ارتباط مستقیم دارد. پتانسیل بیماری زایی یک سطح به چند عامل مهم بستگی دارد: اول اینکه پاتوژن قادر به بقا در سطح خشک باشد و دوم آلودگی بر روی سطوحی باشد که در تماس بالا با پرستاران و بیماران است. علاوه بر این میزان عفونت زایی به دوز عفونی و راه انتقال و نیز میزان استعداد ذاتی میزبان نیز بستگی دارد.
به عنوان مثال سطوحی همچون کف اتاق ها، دستگیره درها، حفاظ تخت ها، میزهای کنار تخت چنین پتانسیلی دارند. در مطالعه Wilcow et al. مشخص شد که 50 درصد کف دستشویی ها و توالت فرنگی های پرتابل و نرده های محافظ تخت ها آلوده به کلستریدیوم دیفیسیل هستند. دریچه کولرها در چند مورد منشا همه گیری های MRSA بوده است.
علاوه بر سطوح، تجهیزات پزشکی نظیر استتوسکوپ ها و اتوسکوپ ها به شدت مستعد به آلودگی با باکتری و به عنوان حاملین پرخطر انتقال بیماری هستند. آلودگی دست یکی از علل اصلی آلوده شدن سطوح محیطی در بیمارستان است. در مطالعه Barker et al.مشخص شد که نورو ویروس به صورت پیوسته از طریق دست های آلوده به سطوح مختلف نظیر دستگیره درها و گوشی های موبایل و تلفن ثابت منتقل می شوند. در مطالعه Silva et al. مشخص شد که دستهای پرستاران در واحد نوزادان به میزان بالایی به باکتری های فلور طبیعی و پاتوژن ها آلوده می شوند به صورتی که پوشیدن صرفا دستکش نمی تواند مانع از انتقال عوامل عفونی شود و این نشان دهنده میزان اهمیت بهداشت دست در جلوگیری از انتقال عوامل بیماری زا است. تجهیزات بیمارستانی چندبار مصرف که تنها با پوست سالم در تماس هستند هم قادر به افزایش انتشار بیماری در بین بیماران هستند.