حضور سازیبا در بیست و چهارمین نمایشگاه بین المللی مواد غذایی تهران

برگزاری بیست و چهارمین نمایشگاه بین المللی موادغذایی تهران

تاریخ برگزاری: ۲ لغایت ۵ خرداد ۱۳۹۶ از ساعت ۱۰ الی ۱۸

مکان: محل دائمی نمایشگاه های بین المللی تهران

سالن ۳۵ – غرفه ۴۰