چه روشی برای بهداشت دست پرسنل درمانی در مواجهه با COVID-19 توصیه می شود؟

سازمان CDC همچنان به کاربرد هندراب های الکلی به عنوان اولویت اول در بسیاری از موقعیت های درمانی توصیه می نماید. هندراب های الکلی به طور موثری تعداد پاتوژن های موجود بر دست کادر درمانی را پس از تماس با بیمار یا محیط اطراف بیمار کاهش می دهند. همچنین، استفاده مکرر از فرمولاسیون های الکلی حاوی امولسیون ضرر کمتری برای دست ها در مقایسه با شستشو با آب و صابون دارد. این ویژگی همراه با سهولت استفاده و دسترسی آسانتر، منجر به پیروی بیشتر از اصول بهداشت دست نسبت به شستشو با آب و صابون می گردد. البته در صورت وجود آلودگی های آشکار بر روی دست و یا بعد از دستشویی، دست ها باید حداقل به مدت 20 ثانیه با آب و صابون شستشه شوند.

در صورت کمبود شدید هندراب های الکلی چه اقداماتی بایستی توسط پرسنل درمانی صورت بگیرد؟

ارگان های بهداشت و درمان در صورت مواجهه با کمبود هندراب های الکلی می توانند فرمولاسیون هندراب الکلی را طبق دستورالعمل FDA به صورت دستی آماده کنند. البته این سیاست تا تاریخ 30 آوریل 2020 معتبر است. فرمولاسیون هایی که در راهنمای FDA قرار دارد با دستورالعمل سازمان جهانی بهداشت مطابقت دارد. این محصولات دستی آماده شده به منظور بهداشت دست پرسنل درمانی می باشد و نبایستی حاوی مواد فعال دیگری به غیر از موارد ذکر شده در دستورالعمل باشد و نباید جایگزین سایر محصولات آنتی سپتیک های پوستی نظیر اسکراب جراحی گردد. به منظور پیشگیری از آلودگی به ارگانیسم های تولید کننده اسپور، این محلول ها تنها تا 72 ساعت پس از ساخت کاربرد دارند. به محض در دسترس قرار گرفتن محصولات آنتی سپتیک تجاری، بایستی همانند سابق از محصولات استاندارد تجاری استفاده نمود.

آیا مراکز درمانی می توانند اتانول 60 درصد و ایزوپروپانول 70 درصد غیر فرموله را به عنوان هندراب دست استفاده نمایند؟

با توجه به ایجاد خشکی پوست توسط الکل های غیرفرموله و با نظر به تکرار پی در پی هندراب دست توسط پرستاران و کادر درمان و همچنین اهمیت حفظ سلامت پوست، الکل ها نبایستی به صورت غیر فرموله و در غیاب امولسیون ها مورد استفاده قرار بگیرند.