از شما دعوت می کنیم تا از غرفه میکروزد در نهمین کنگره تخصصی استانداردهای مواد حوزه کنترل عفونت و استریلیزاسیون بازدید نمایید.