برگزاری هشتمین کنگره تخصصی استانداردهای تجهیزات پزشکی و مواد حوزه کنترل عفونت و استریلیزاسیون

تاریخ برگزاری: ۲۱ و ۲۲ مرداد ۱۳۹۷ از ساعت ۹ الی ۱۶

مکان: مرکز همایش‌های رازی

 غرفه ۱ عطرینه سازیبا – میکروزد