بهورزان در حقیقت یکی از ارکان اصلی شبکه بهداشتی کشور و از موثرترین نیروها در ارتقای سلامت هستند . فرا رسیدن ۱۲ شهریور یادآور خاطره شیرین راه اندازی اولین خانه بهداشت بر زحمتکشان نظام مراقبت‌های اولیه بهداشتی مبارک باد.