هر سال، سازمان جهانی بهداشت در روز 5 ماه می میلادی اهمیت بهداشت دست را به عموم ملت جهان و ازجمله مراکز خرد و کلان درمانی یادآور می شود. این کمپین هر سال توسط موسسات و شرکت های متعددی با انتشار کاتالوگ، بروشور و مطالب آنلاین اهمیت موضوع را در سرتاسر جهان تبلیغ می کند. اما در سال 2020 اهمیت رعایت بهداشت دست به نحو قابل توجهی به دلیل ویروس کرونا و بیماری خطرناک ناشی از آن چندبرابر مهم تر شده است. شاید کسی تا قبل از این باور نداشت که عدم رعایت بهداشت دست تا این حد می تواند فاجعه بار باشد. اکنون ما نظاره گر تاریخ هستیم و در برهه ای قرار داریم که می بینیم چرا سازمان های بهداشتی تمرکز بالایی بر رعایت بهداشت دست داشته اند. در زمانی که اهمیت این موضوع بر ما بیش از پیش روشن شده است رسالتی بر گردن ماست که با پیروی هر چه بهتر از اصول بهداشت دست بتوانیم سهمی در پیشگیری از بیماری ها و ایجاد یک دنیای سالم تر داشته باشیم. ما در شرکت میکروزد به سهم خود و در حد توان تمام تلاشمان را خواهیم کرد که در این مسیر، سهم قابل قبولی در بهبود شرایط بهداشتی جامعه و افزایش کیفیت زندگی هموطنان داشته باشیم.