هرساله مراسم روز جهانی سلامت در روز ۷ آوریل میلادی برگزار می‌شود. ۷ آوریل روزی است که سازمان جهانی بهداشت در سال ۱۹۴۸ میلادی یا ۱۳۲۷ شمسی تاسیس شده است. در هر سال موضوعی خاص که اولویت بهداشت عمومی را نشان می‌‌‌دهد، انتخاب می‌شود و موضوع امسال، “پوشش همگانی سلامت”، با شعار “سلامت برای همه” است. این روز فرصتی را برای همه افراد جامعه فراهم می‌کند تا در فعالیت هایی‌ که باعث ارتقا سلامت می‌شود مشارکت کنند.

موضوع روز جهانی سلامت سال ۱۳۹۷ (سال ۲۰۱۸ میلادی) عبارتست از “پوشش همگانی سلامت: برای همه، در همه جا” که در راستای شعار اصلی سازمان یعنی سلامت برای همه قرار دارد.