یکی از اولویت های مهم در مراکز بهداشتی و خدمات درمانی، وجود روش اجرایی صحیح برای پاکسازی خون و ترشحات بدنی در تماس با بیمار می باشد. در این خصوص آموزش و آگاهی پرسنل درمانی اثر شایانی در پیشگیری از انتقال عفونت به خود و سایرین دارد. به عنوان مثال، در هنگام پاک کردن سطح باید از پاشیده شدن خون به اطراف و یا بریدن دست با شیشه و یا وسایل نوک تیز اجتناب شده و از دست زدن به درب ها، دستگيره ها يا وسايل با دست‌هاي آلوده خودداري نمود.
مراحل پاکسازی بر اساس پروتوکل استاندارد Infection control facts به شرح زیر است:
الف- از وسایل حفاظت فردی مناسب نظیر دستکش های یکبار مصرف، در هنگام پاک کردن خون استفاده کنید. در صورتی که احتمال پاشش خون وجود داشته باشد، بایستی از محافظ چشمی و گان نیز استفاده گردد. عینک طبی به عنوان محافظ مورد تایید نمی باشد. در موارد آلودگی های میکروبی پرخطر، ماسک جهت جلوگیری از تنفس آئروسل های ایجاد شده ضروری است.
ب- در صورت وجود شیشه شکسته و یا اشیاء نوک تیز، پس از پوشیدن وسایل حفاظت فردی آنها را با احتیاط درون سطل مخصوص زباله های بیمارستانی کیسه دار بیاندازید. اين نوع زباله ها بايد درون ظروف درب دار ايمن و استاندارد به نامSafety box که با رنگ زرد مشخص می شوند، ريخته شده و با مدیریت صحیح امحا گردند.
ج- برای پاک کردن خون و ترشحات بدنی ابتدا منطقه آلوده را با دستمال کاغذی پاک کنید. اضافه کردن مایع شوینده به خون سبب گسترش آن بر روی سطح و یا تولید آئروسل می شود و نباید استفاده گردد.
د. بعد از پاک کردن خون، دستمال ها باید درون safety box ریخته شود. در صورتی که از دستمال پارچه ای برای پاک کردن خون استفاده شده است بایستی بعد از اتمام کار، دستمال دور ریخته شود.
ه. بعد از پاک شدن لکه های خون، سطح را با آب و ماده شوینده شستشو داده و اجازه دهید تا سطح کاملا خشک شود. خشک شدن سطح برای انجام مرحله ضدعفونی کردن ضروری است. زیرا باقی ماندن این مواد باعث کاهش قدرت میکروب کشی مواد ضدعفونی کننده می شود.
و. محلول های ضدعفونی کننده سطوح با درصدهای مناسب را برای آلودگی زدایی بکار برید. برای این کار می توانید از محصولات شرکت سازیبا مانند GP-H ،4Q-H و یا Quatenol استفاده نمایید. به منظور اثرگذاری بهتر اجازه دهید ماده ضدعفونی کننده بر اساس مدت مجاورسازی (Contact time)، طبق دستورالعمل شرکت سازنده بر روی سطح باقی بماند.
ز. در انتهای کار و بعد از خارج کردن دستکش ها، دست ها را به مدت 15 ثانیه با هندراب الکلی HD و یا Microsept ضدعفونی کنید. در صورتی که آلودگی قابل رویت بر روی دست ها مشاهده شود، حتما ابتدا دست ها را کاملا با آب و صابون شسته و سپس کاملا ضدعفونی نمایید.
ح. در صورت بروز آسیب دیدگی و یا فرو رفتن سوزن (Needle stick)، سریعا به پزشک مراجعه کنید.