سمینار آشنایی با اصول و مبانی پیشگیری و کنترل عفونت در بیمارستان‌ها با روش طرح سناریوهای بالینی و تدریس آقای دکتر سالاری با حضور ۲۰۰ نفر از مسئولین کنترل عفونت، مسئولین بهداشت محیط، تکنسین اتاق عمل و پرستارهای بیمارستان‌ها و دانشگاه علوم پزشکی قزوین با همکاری شرکت فارمد پرتو، نماینده رسمی محصولات ضدعفونی‌کننده در استان قزوین در سالن شهید بابایی دانشگاه علوم پزشکی قزوین مورخ ۹۷/۴/۲۰ برگزار گردید.