کارگاه آموزشی اصول و مبانی پیشگیری و کنترل عفونت در بیمارستان‌ها همراه با طرح سناریوهای بالینی و برگزاری مسابقه علمی توسط مدرس ارجمند جناب آقای دکتر سالاری مدرس اورژانس و مراقبت‌های ویژه دانشگاه علوم پزشکی تهران با اعطای گواهینامه معتبر مشترک شرکت عطرینه سازیبا و ستاد اجرایی هفتمین کنگره تخصصی کنترل عفونت و استریلیزاسیون