در ادامه برگزاری سمینارهای آموزشی در بیمارستان‌های استان گرگان، سمیناری با عنوان کنترل و پیشگیری از عفونت‌های بیمارستانی در بیمارستان فلسفی استان گلستان برگزار شد .

این سمینار توسط آقای دکتر سالاری دكتري تخصصی سلامت در بلايا و فوريت‌ها، مدرس فوريت‌های پزشكی و اورژانس بيمارستانی و دبير کميته بحران مجتمع بيمارستانی امام خمينی برگزار گردید.