سمینار آموزشی “اصول و مبانی پیشگیری و کنترل عفونت بیمارستانی با روش طرح سناریوی بالینی” دارای ۴ امتیاز بازآموزی رایگان ویژه پرستاران کنترل عفونت، پرستاران، کاردان، کارشناسان اتاق عمل و هوشیری و بهداشت محیط، آبان ماه در محل سالن همایش قره باغی در مجموعه موسسات تحقیقات کشاورزی (اصلاح بذر) از ساعت ۸ صبح الی ۱۳:۳۰ به همراه یک میان وعده و وعده نهار و با حضور ۲۲۰ تن برگزار گردید.