HD ضدعفونی کننده دست و اسکراب جراحی طیف ضد ميکروبی گسترده عليه انواع باکتری های گرم مثبت و منفی

کنگره کنترل عفونت تهران سال ۹۵ در سالن همایش‌های رازی دانشگاه علوم پزشکی ایران برگزار شد.
برای ششمین سال پیاپی شرکت سازیبا حضور پررنگی در این کنگره با حق برخورداری از برگزاری سمینار آموزشی دست با سخنرانی آقای دکتر امیر سالاری معاونت محترم آموزشی دانشگاه تهران داشت.