با توجه به شیوع گسترده ویروس کرونا، این روزها یکی از سوالات رایج در عموم مردم این است که چه ضدعفونی کننده هایی بر ویروس کرونا تاثیر گذار هستند؟ با توجه به نیاز جامعه و به ویژه مراکز درمانی در خصوص اصول ضدعفونی کردن، در این مقاله به موضوع انواع میکروب ها و میزان مقاومت آنها به ضدعفونی کننده ها پرداخته می شود.

گروه اول- ویروس های پوشش دار: این گروه ضعیف ترین گروه در برابر مواد ضدعفونی کننده هستند و به آسانی توسط بسیاری از محلول های ضدعفونی کننده از بین می روند. ویروس ها به دو نوع هستند ویروس های پوشش دار و بدون پوشش. ویروس های پوشش دار مانند کروناویروس، آنفولانزا، RSV، HIV، هپاتیت B، CMW، سورخک، اوریون و سرخجه همانطور که ذکر شد از نظر مقاومت در برابر مواد ضدعفونی کننده در گروه ضعیف ترین میکروب ها قرار دارند چراکه سریعتر از سایر میکروارگانیسم ها از بین می روند. بنابراین ویروس های پوشش دار با ضدعفونی کننده های Low Level مثل الکل ها، صابون ها و یا ضدعفونی کننده های سطوح نظیر Microzed CS و یا Microzoda که حاوی آمونیوم های چهار ظرفیتی نسل چهارم هستند به خوبی از بین می روند.

گروه دوم- باکتری های رویشی: نوع دوم از میکروب ها که از نظر مقاومت میکروبی بالاتر از ویروس های پوشش دار قرار دارند باکتری های رویشی هستند. این باکتری ها پس از ویروس های پوشش دار از ضعیفترین میکروب ها در برابر مواد ضدعفونی کننده هستند. از این گروه می توان به استافیلوکوک ها، انتروکوک ها، استرپتوکوک ها و گونه های کلستریدیوم اشاره نمود که از طریق الکل ها در ترکیب با آمونیوم کلرایدها از بین می روند. ضدعفونی کننده های Intermediate همانند Microzedin wound، Microzedin scrub، Microzedin Foam، Microzedin body prep و Quatenol قادرند این باکتری ها را به خوبی از بین ببرند.

گروه سوم- قارچ ها: سومین گروه قارچ ها هستند که تا حدودی مقاوم تر از دو گروه قبلی هستند. از قارچ ها می توان به آسپرژیلوس نایجر، کاندیدا آلبیکانس و پنی سلیوم اشاره نمود. این گروه نیز توسط ضدعفونی کننده های Intermediate که ترکیبی از یک یا چند ماده شامل آمونیوم کلرایدها، بیگوانیدها، کلرهگزیدین ها و الکل ها هستند به خوبی حذف می شوند. از محصولاتی که می تواند بر روی این گروه اثر گذار باشد می توان کواتنول را که ترکیبی از الکل ها با آمونیوم های چهار ظرفیتی نسل چهارم است نام برد.

گروه چهارم- ویروس های بدون پوشش: از اعضای این گروه می توان به نوروویروس، روتاویروس، رینو ویروس ها و پولیو ویروس اشاره نمود. این گروه نسبت به گروه های ذکر شده به راس هرم نزدیک تر است و مقاومت بیشتری به ضدعفونی کننده ها دارند. از ضدعفونی کننده هایی که برای این گروه کاربرد دارد می توان به ترکیباتی از آمونیوم کلرایدها، بیگوانیدها و کلرهگزیدین ها اشاره نمود. محصولاتی همچون ID-MAX، GP-H و 4Q-H که حاوی جدیدترین فرمولاسیون های آمونیوم های چهار ظرفیتی هستند می توانند به خوبی این ویروس ها را از بین ببرند.

گروه پنجم- مایکوباکتریوم ها: این باکتری ها به دلیل ساختار دیواره سلولی، مقاومت بالایی به ضدعفونی کننده ها دارند و معمولا برای از بین بردن چنین میکروب هایی از غلظت های بالاتر ضدعفونی کننده های Intermediate که حاوی کلرهگزیدین، بیگوانیدها و آمونیوم کلرایدها هستند استفاده می گردد محصولاتی همچون GP-H، 4Q-H و ID-MAX قادرند چنین باکتری هایی را از بین ببرند. این محصولات دارای تاییده مختص مایکوباکتریوم از سازمان غذا و دارو هستند.

گروه ششم- اسپورها: اسپورها مقاومترین گروه هستند و به دلیل ساختار بسیار محکمی که دارند از مقاومت بالایی در برابر مواد ضدعفونی برخوردار هستند به صورتی که برای نابودی آنها از پروتکل و روش های ویژه ای استفاده می شود. محصولاتی که می توانند اسپورها را از بین ببرند شامل محلول های گلوتارآلدهیدی، اورتوفتالدهیدها، هیدروژن پراکسایدها هستند و Glutarex و Ultra را می توان از چنین محلول هایی به شمار آورد که به دلیل High Level بودن، به طور موثری اسپورها را مورد هدف قرار می دهند.