A. آماده سازی صحیح وسایل تزریق
1. قبل از اقدام به تزریق بیمار، کلیه داروهای تزریقی محلول و سرم های وریدی را از لحاظ کدورت، شکستگی جداره ویال و تاریخ انقضاء بررسی نموده و در صورت مشاهده هر گونه مغایرت آنها را به نحو صحیح دفع نمایید (حتی المقدور از ویال های تک دوزی استفاده شود).
2. قبل از استفاده از سرنگ و سر سوزن به تاریخ انقضای آن توجه نمایید و بسته بندی را به لحاظ وجود پارگی و صدمه که موجب از بین رفتن شرابط استریل آن می شود، مورد بررسی قرار دهید.
3. برای هر بار تلقیح واکسن و یا تزریق دارو از سرنگ و سر سوزن یکبار مصرف جدید استفاده شود.
4. بر روی میز و یا سینی تمیز مخصوص تزریقات که احتمال آلودگی سرنگ و سر سوزن قبلی با خون، مایعات بدن و یا سوآپ های کثیف وجود ندارد، وسایل تزریق را به دقت آماده نمایید. برای تمیز کردن سطوح بیمارستانی می توان از محلول 5/0 درصد GP-H استفاده نمود.
5. هنگامی که سر آمپول را اصطلاحا می شکنید با قرار دادن لایه نازک گاز تمیز مابین انگشتان دست خود و جدار آمپول، پوست را از آسیب و صدمه محافظت نماید.
6. در صورت تماس سر سوزن با سطوح غیر استریل آن را به نحو صحیح دفع نمایید.
7. هیچگاه سر سوزن را در سرنگ بجای نگذارید.
B. آماده سازی پوست در هنگام تزریقات پوستی و درون رگی
* در صورتی که ملزم به استفاده از ویال های چند دوزی هستید، برای هر بار کشیدن از ویال، از سر سوزن استریل جدید استفاده شود.
* قبل از آماده کردن دارو و انجام عمل تزریق، دستها را با استفاده از محلول میکروزد HD ضدعفونی نمایید. در صورتی که مابین تزریقات، دست کثیف یا آلوده به خون و مایعات بدنی بیمار گردید، شستن دست ها با آب و صابون و پروسه ضدعفونی مجدد آن ضروری است.
* از تزریق به بیمار در نواحی ناسالم پوستی (وجود عفونت های موضعی، ضایعات و درماتیت) اجتناب کنید.
* به منظور آماده سازی پوست قبل از انجام خونگیری، تزریقات وریدی و انفوزیون موضع تزریق را با استفاده از میکروزد پرپ تمیز نمایید. خشک شدن پوست قبل از تزریق ضروری است.
C. امحاء مناسب وسایل تزریق
وسایل تزریق (سوزن، سرسرنگ، ویال و…) پس از استفاده در ظروف مخصوص safety box ریخته شود و از قرار دادن در کیسه زباله های معمولی خودداری گردد.