مطلب زیر برگرفته از مقاله Infection control in the operating room چاپ شده در سال 2015 می باشد که در نشریه Critical Care Nursing Clinics منتشر شده و در پایگاه اطلاعاتی PubMed ایندکس شده است. نویسندگان این مقاله با انجام یک مطالعه سیستماتیک در قالب Systematic review با بررسی پژوهش های قبلی و نیز مشاهدات بیمارستانی فهرستی از مواردی که قبل از انجام اعمال جراحی سبب افزایش عفونت های بیمارستانی می شوند را لیست کرده اند. این موارد به شرح زیر است:

فاکتورهای محیطی
* کلونیزه شدن میکروبیوم
* عدم رعایت کامل اصول بهداشتی نمودن دست قبل از انجام اعمال جراحی، در حین عمل و یا در فاصله ویزیت بیماران
* تماس دست ها با سطوح آلوده قبل از شروع عمل و نیز در حین جراحی و متعاقبا انتقال آن به بیمار
* استفاده از جواهرات و ناخن های مصنوعی در تمامی افراد در تماس با بیمار
* انجام اقدامات مراقبتی بدون استفاده از دستکش ( ساکشن، تزریقات داخل وریدی، خالی کردن کاتتر ادراری)
* افزایش حجم کاری و به دنبال آن احتیاج به رسیدگی سریع و دقیق به نیازهای بیماران
* نظافت ناکارآمد تجهیزات و وسایل بیهوشی و سطوح بعد از اتمام کار و قبل از پذیرش بیمار جدید
* عدم تجویز صحیح آنتی بیوتیک ها و مصرف آن به شیوه مناسب و دقیق
* رعایت نشدن تکنیک های صحیح بهداشتی در هنگام انجام روش های تهاجمی نظیر سوند گذاری
* استفاده مجدد از وسایلی که قبلا استریل شده اند ولی به دلایل مختلف از استریل خارج شده اند (مثلا وسیله ای که روی زمین افتاده است).
* بردن وسایل شخصی پرسنل به داخل فضاهای استریل جراحی
* ااستفاده مجدد از ویال های تاریخ مصرف گذشته و یا استفاده از آنها بدون تمهیدات قبلی نظیر ضدعفونی با الکل و سایر مواد ضدعفونی کننده سطح
* انتقال آلودگی از طریق استفاده با دستان آلوده از تجهیزات الکترونیک پزشکی نظیر موس و کیبورد و …
* استفاده مجدد از وسایل استریل یکبار مصرف
* استفاده از سرنگ یا سرسوزن مشترک بین بیماران
فاکتورهای بیمار
* کلونیزه شدن بیمار با میکروبیوم
* کلونیزه شدن با سویه های مقاوم و یا فرصت طلب (به عنوان مثال، MRSA، انتروکوک های مقاوم به ونکومایسین) و متعاقبا آلوده شدن سطوح با این باکتری ها
* وجود بیوفیلم بر روی وسایل همراه بیمار و انتقال آن به سطوح در اتاق های عمل
* وجود بیماران با پتانسیل بالا برای ابتلا به عفونت های ثانویه (بیماران با نقص ایمنی اکتسابی، نارسایی مزمن کلیوی، دیابت ملیتوس و نیز مصرف کنندگان داروهای سرکوبگر ایمنی)
* بیماری های عفونی فعال
* تضعیف شدن سیستم ایمنی بیمار به علت بیهوشی عمومی
* هیپوترمی
محیط اتاق عمل
* افزایش رفت و آمد در اتاق عمل حین جراحی
* پیروی نکردن از تکنیک های درست استریلیزاسیون
* تهویه نامناسب اتاق عمل
* طراحی نامناسب اتاق عمل به شیوه ای که به گسترش پاتوژن ها کمک کند
* آئروسل شدن مایعات بدنی آلوده به ویژه وقتی که از تجهیزات برقی استفاده شود
* آلودگی نهانی تجهیزات مانیتورینگ و یا سطوح
* اقدامات ناکافی پاکسازی و ضدعفونی بین اعمال جراحی
* وجود بیوفیلم بر روی سطوح اتاق عمل