در دومین روز از این کنگره، کارگاهی آموزشی تحت عنوان اصول و مبانی پیشگیری و کنترل عفونت در بیمارستان‌ها همراه با طرح سناریوهای بالینی و برگزاری مسابقه علمی، توسط مدرس ارجمند جناب آقای دکتر سالاری مدرس اورژانس و مراقبت‌های ویژه دانشگاه علوم پزشکی تهران، با اعطای گواهینامه معتبر مشترک شرکت عطرینه سازیبا و دانشگاه علوم پزشکی تهران و ستاد اجرایی هفتمین کنگره تخصصی کنترل عفونت و استریلیزاسیون برگزار شد و با استقبال جمعیتی فراتر از ظرفیت سالن مواجه شد.