در راستای اجرای تورهای آموزشی و سخنرانی‌ها علمی در بيمارستان‌های اعظم سراسر کشور و در جهت اعتلای فرهنگ ضدعفونی‌کردن دست‌ها كارگاهی با عنوان كنترل و پيشگيری از عفونت‌های بيمارستانی با همكاری و مديريت بسيار خوب مسئول محترم كنترل عفونت و سوپروايزر محترم آموزشی با تدريس بسيار خوب آقای دكتر سالاری با شيوه ارائه سناريوهای بالينی با حضور و دعوت مسئولين محترم و پرسنل بيمارستان از بخش‌های ويژه و سرپرستاران و پرستاران برگزار شد.
استقبال از اين سمينار همانند دفعات پيشين بسيار عالي بود و اين گونه سمينارها از منظر شرکت کنندگان بسيار حائز اهميت بود.