روز جهانی بهداشت دست
با توجه به اهمیت بهداشت دست در کنترل و کاهش عفونت‌ها، از سوی سازمان بهداشت جهانی، پنجم ماه می به عنوان روز جهانی بهداشت دست نامگذاری گردیده است.
چشم انداز سازمان جهانی بهداشت برای دهه آینده تشویق و ترویج جلوگیری از آسیب‌های قابل پیشگیری از عفونت‌ها در محل مراقبت از بیمار است. در راستای پیشگیری و کنترل عفونت، فراگیر شدن فرهنگ هندراب با محلول‌های پایه الکل، گامی اساسی در راه ایمنی و مهار عفونت در بیمارستان است. با شستشوی صحیح دست‌ها مطابق دستورالعمل‌های ارائه شده از سوی سازمان‌های معتبر جهانی میزان عفونت‌های بیمارستانی به مقدار بسیار زیادی کاهش می‌یابد.
به همین منظور هر ساله در روز 5 ماه می که امسال مصادف با پانزدهم اردیبهشت ماه است در سراسر جهان روز بهداشت دست گرامی داشته می‌شود و برنامه‌های متنوعی در سطح بيمارستان‌ها و مراکز درمانی برای آموزش و رعايت بهداشت دست اجرا می‌گردد.