۳۰ فروردین و زادروز “حکیم جرجانی”. این روز را بر همه عزیزان آزمایشگاهی تبریک عرض می‌گوئیم و امیدواریم که سال آزمایشگاهی خوبی داشته باشید.