محلول غلیظ ضدعفونی‌کننده ابزار و وسایل پزشکی و دندان  پزشکی حساس به دمای بالا از جمله وسایل اسکوپی (High Level)

کاربرد و طیف اثر:

محلول غلیظ ضدعفونی‌کننده سطح بالا با طیف ضد میکروبی گسترده موثر بر روی اسپور باکتری ها، انواع باکتری های گرم مثبت و منفی، مایکو باکتریوم ها، قارچ ها، کپک ها و ویروس های پوشش دار و بدون پوشش
این محصول به صورت محلول در آب و با درصد های مختلف جهت ضـدعفونی نمودن سطح بالای کلیه ابـزار و وسـایل پـزشکی و دنـدان پزشکی حساس به دمای بالا از جمله وسایل اسـکوپی در بیمارستان ها، کلینیک هـا و تمامی مراکز بهداشتی – درمانی مورد استفاده قرار می گیرد.

مزایا:

  • قابلیت استریلانت سرد در مدت ۵ ساعت
  • محصولی حاوی گلوتارآلدئید به همراه ترکیبات آمونیوم چهار ظرفیتی موثر بر روی کلیه میکروارگانیسم ها، و به ویژه اسپور باکتری‌ها
  • بدون نیاز به ماده افزودنی فعال‌کننده (Activator)
    حاوی مواد کمپلکس دهنده جهت مصرف در آب با سختی های متفاوت
  • فاقد اثر خورندگی بر روی فلزات، پلاستیک و پوشش های پلیمری، لنزهای آندوسکوپی