محلول کنسانتره ضدعفونی و پاک کننده سطوح مراکز بهداشتی-درمانی (Intermediate Level)

کاربرد و طیف اثر:

محلول غلیظ ضدعفونی و پاک‌کننده با طیف ضد میکروبی گسترده موثر بر روی باکتری‌های گرم مثبت و منفی، مایکوباکتریوم‌ها، قارچ‌ها، کپک‌ها و ویروس های پوشش‌دار و بدون پوشش
این محصول به صورت محلول در آب با درصدهای مختلف جهت ضدعفونی کردن کلیه سطوح در بیمارستان‌ها، کلینیک‌ها، مطب‌های پزشکان و دندان‌پزشکان مورد استفاده قرار می‌گیرد.

مزایا:

  • حاوى ترکیبات چهارتایى آمونیوم به همراه مواد پاك کننده جهت افزایش اثربخشى
  • داراى سورفکتانت و امولسیفایر براى بهبود خاصیت پاك کنندگى بر روى سطوح مختلف
  • حاوی عامل کمپلکس‌دهنده به منظور حفظ اثر برای استفاده در آب با سختی های متفاوت و جلوگیری از تداخل فلزات سنگین با مواد فعال موجود در محصول