محلول غلیظ شوینده آنزیماتیکی میکروزایم

کاربرد و طیف اثر:

مناسب برای شستشوی کامل ابزار و تجهیزات بیمارستانی حساس به حرارت با قابلیت کاربرد در دستگاه های اولتراسونیک

مزایا:

  • حاوی آنزیم پروتئاز و سورفاکتانت ها آنیونیک و نانیونیک
  • فرمولاسیون ویژه آن فاقد هرگونه ترکیبات آلدئیدی و مواد ثابت کننده پروتئینی
  • ضدعفونی‌کننده سطوح ابزار آغشته به خون و ترشحات بدنی با بار آلودگی بالا را بدون هرگونه آسیب و خورندگی