اسپری ضدعفونی کننده الکلی آماده به مصرف محل تزریق و جراحی های کوچک (Antiseptic)

کاربرد و طیف اثر:

اسپری آماده به مصرف جهت ضدعفونی پوست برای محل تزریق و انجام جراحی‌های کوچک با طیف ضد میکروبی گسترده موثر بر انواع باکتری‌های گرم مثبت و منفی، مایکوباکتریوم‌ها، قارچ‌ها و ویروس‌های پوشش‌دار و بدون پوشش

مزایا:

  • حاوی دو نوع الکل جهت افزایش اثربخشی به همراه ترکیبات آمونیوم چهار ظرفیتی با اثر طولانی مدت
  • جایگزین مناسب پنبه الکلی در هنگام تزریقات و نمونه گیری های خونی