محلول آمـاده به مصرف ضدعفونی‌کننده ابـزار و وسایــل پزشکی و دنــدان پزشکی حساس به دمای بالا از جمله انواع وسایل اسکوپی (High Level)

کاربرد و طیف اثر:

محلول آماده به مصرف ضدعفونی‌کننده سطح بالا با طیف ضـد میکروبی گسترده مـوثـر بر روی اسـپور بـاکتـری‌ها، انواع بـاکتـری های گـرم مـثبت و مـنفی، مایکو باکتریوم ها، قارچ ها، کپک ها، ویروس های پوشش دار و بدون پوشش
این محصول به صورت آماده به مصرف جهت ضدعفونی نمودن کلیه ابزار و وسایل پزشکی حساس به دمای بالا در بیمارستان ها، کلینیک ها و تمامی مراکز بهداشتی - درمانی مورد استفاده قرار می گیرد.

مزایا:

محلول آماده به مصرف حاوی گلوتارآلدئید (۲/۷ درصد) موثر بر روی طیف گسترده ای از میکروارگانیسم ها و به ویژه اسپور باکتری ها
سهولت در مصرف بدون نیاز به ماده فعال‌کننده
باکتری کشی سریع
عدم خورندگی لوازم و تجهیزات پزشکی و دندان پزشکی ، لنزهای آندوسکوپی
قابلیت مصرف تا سه هفته پس از اولین استفاده
قابلیت تجزیه در محیط زیست ( مطابق قوانین OECD)
رایحه مطبوع و ملایم