عفونت و آلودگی‌های ناشی از آن همیشه یکی از مهم ترین معضلات مزارع پرورشی بوده که تاثیر چشم گیری در کاهش راندمان تولید و همچنین خطر انتقال آلودگی و بیماری را به مصرف کننده به همراه دارد. بنابراین رعایت نکات بهداشتی و استفاده صحیح از مواد ضدعفونی‌کننده می‌تواند سبب بروز نتایج مثبت دراین خصوص شود.

طیف اثر وسیع بر روی کلیه میکروارگانیسم‌های بیماری زا و همچنین سازگار بودن با آب با سختی‌های مختلف و بدون اثرگذاری سوء، می تواند از ویژگی‌های یک محلول ضدعفونی‌کننده ایده آل باشد.