محلول غلیظ ضدعفونى‌کننده سطوح عمومی بهداشتى-درمانى (Intermediate level)

کاربرد و طیف اثر:

محلول غلیظ ضدعفونی‌کننده با طیف ضد میکروبی گسترده موثر بر روی باکتری های گرم مثبت و منفی، مایکوباکتریوم‌ها، قارچ ها، کپک ها، ویروس های پوشش دار و بدون پوشش
این محصول به صورت محلول در آب با درصدهای مختلف جهت ضدعفونی کردن کلیه سطوح در بیمارستان ها، کلینیک‌ها، مطب های پزشکان و دندان‌پزشکان مورد استفاده قرار می‌گیرد.

مزایا:

  • حاوی چهار نوع از ترکیبات آمونیوم چهار ظرفیتی جهت افزایش اثربخشی
  • مناسب جهت استفاده در دستگاه های مه پاش مخصوص ضدعفونی کردن سطوح و هوا