فـــوم ضـدعفونـی جهت آمـاده‌سـازی پـوسـت بـیمار پـیش از عـمل جـراحی (Antiseptic)

کاربرد و طیف اثر:

فوم ضدعفونی‌کننده پوست بدن با طیف ضدمیکروبی گسترده موثر بر انواع باکتری‌های گرم مثبت و منفی، قارچ‌ها و ویروس‌ها جهت آماده‌سازی پوست بیمار قبل از عمل جراحی

مزایا:

  • استفاده از اثر هم افزایی دو نوع بایوساید در فرمولاسیون به منظور پیشگیری از عفونت‌های محل جراحی
  • دارای خاصیت آنتی باکتریال پایدار به دلیل اتصال کلروهگزیدین به لایه سطحی پوست (در حدود ۶ ساعت)
  • دارای فرمولاسیون ویژه به همراه مواد نرم‌کننده و رطوبت‌رسان به منظور جلوگیری از خشکی پوست